DellCron presenterar sin lösning för att förlägga kanalisationer.

Utifrån en kravspecifikation, med önskemål om funktioner och prestanda, bjöd DellCron in representanter från Husqvarna och presenterade en sin revolutionerande lösning att förlägga kanalisationsrör med en vägsåg. Målet med mötet var att övertyga Husqvarna att satsa på ett helt nytt produktområde och ett marknadssegment som är helt okänt för Husqvarna.

Innan DellCron kontaktade Husqvarna hade man gjort en grundlig utredning på vilka regler som gällde för att göra ingrepp/installation med en vägsåg i vägar och trottoarer. DellCron hade även gjort en noggrann marknadsundersökning på vilka lösningar, metoder, maskiner och material som fanns tillgängliga på marknaden.

Husqvarna är världens största leverantör av stora så kallade vägsågar som sågar i hårda skikt med diamantklinga.

Se vidare: www.husqvarna.se

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat