DellCron och Husqvarna i samarbete med målsättning att ta fram en maskin för förläggning av kanalisationsrör .

DellCron och Husqvarna startar en utvecklingsgrupp med målsättning att ta fram en maskin enligt tidigare framtagen kravspecifikation. DellCron kommer i utvecklingsgruppen att representeras av DellCrons tekniske chef Hasse Hultman.

Hasse Hultman, tekniske chef, är civilingenjör och en av Sveriges pionjärer på fiber med över 25 års erfarenhet av fiberinstallationer. Han var tidigare i över 10 år teknisk direktör på Lucent Technologies med ansvar för deras fiberoptiska produkter. Vid sidan av arbetet på Lucent Technologies var han Sveriges delegat i den internationella standardiseringsorganisationen ISO för standardisering av fastighetsnät mellan åren 1995 och 2001. Sedan 2001 delägare och teknisk chef i DellCron.

Hasse Hultman har även medverkat i att ta fram utbildningsmetoder, utbildningsprogram inom telekommunikation samt ansvarig med att utbilda installatörer, projektansvariga, projektörer vid bl.a. Bravida, Flextronics numera Relacom, Swedianetworks numera Eltelnetworks m.m.

Se vidare: www.husqvarna.se

För mer information kontakta DellCron

DellCron i möte med Husqvarnas ledning i Jonsered

DellCron träffar Husqvarnas ledning och ger en presentation på DellCrons metod och marknadspotentialen.

Se vidare: www.husqvarna.se

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat