DellCron och Hawkeye Computing skriver ett utvecklingsavtal för att ta fram en mjukvara.

DellCron och Hawkeye skriver utvecklingsavtal med målsättning att ta fram en programmodul MTT/iNSIDE-link som kommer att användas för att knyta ihop MTT och iNSIDE v4. Programvaran används för att hämta in markradarmätta och digitaliserade data inkl. GPS-data och föra över informationen till iNSIDE.

MTT- driver är en tänkt programmodul som kan komma att utvecklas och användas för att underlätta förare att navigera sågverktyget vid sågning i mark. En vision är att ha GPS utrustning i sågverktyget samtidigt som aktuell position dokumenteras och visas på ”gummiupphängd” monitor.

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat