October 4, 2011

DellCron har utvecklat världens mest avancerade metod för förläggning av kanalisationsrör för fiber i vägar eller trottoarer. Metoden bygger på s.k. micro trenching, som har vidareutvecklats till en storskalig och högt automatiserad metod.

Möt DellCron på Elmässan, EasyFairs i Stockholm 6 oktober 2011.
 
Seminarieprogram
 
6 oktober Kl 13.45
Varför "Micro trenching" är bästa metoden att bygga FTTH
Under en knapp timma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden "Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.
 
Ni är varmt välkomna!
 
Hasse Hultman, DellCron
 
Ni kan även möta representanter från DellCron vid Wavins monter C19:43

 

WP SlimStat