DellCron har utvecklat världens mest avancerade metod för förläggning av kanalisationsrör för fiber i vägar eller trottoarer. Metoden bygger på s.k. micro trenching, som har vidareutvecklats till en storskalig och högt automatiserad metod.

Nu blir det möjligt att erbjuda husägare i områden med småhus möjlighet att få bredband via fiber (FTTH) med en ny metod som kommer att minska installationskostnaderna till 50%. Metoden bygger på en ny framtagen sågmaskin med en diamantklinga som optimerats för att såga sig igenom asfalt och ned i underliggande bärlager. Maskinen sågar ett 38 cm djupt och endast 2 cm brett spår, så att trafik kan passera utan problem. Samtidigt som sågen går fram lägger sågen automatiskt ner kanalisationsrör för varje passerad fastighet. Installationskapaciteten är 350-700 meter per dag beroende på asfalt och bärlager.

Metoden innehåller också en professionell och industrialiserad metod för återställning och försegling av ytan.

För att inte skada befintlig infrastruktur används GEO-radar för att hitta vad som redan finns i marken. Denna information sparas automatiskt till en hårddisk för att senare användas i ett projektplaneringsverktyg/program.

Metoden är säker och man behöver inte göra stora avstängningar av trafiken samt metoden är snabb och miljövänlig.

Seminarium

Varför "Micro trenching" är bästa metoden att bygga FTTH
Bildspel

WP SlimStat