DellCron är ett teknikföretag med specialisering på fiberoptisk kommunikation som också erbjuder rådgivning och utbildning. Företaget har en gedigen teknisk kompetens och erfarenhet av områden som internationell standardisering av kabel och system, försäljning och teknisk support av produkter från världens ledande leverantörer av komponenter, subsystem och utrustning för telekommunikation.

DellCron marknadsför ett heltäckande sortiment av produkter och system för fiberoptisk kommunikation.

DellCron har successivt övergått från att enbart vara en materialleverantör till att dessutom vara ett teknikföretag i bredbandsbranschen.

DellCron har hög teknisk kompetens och mångårig erfarenhet.

DellCron har kontor i Stockholm och mycket goda förbindelser med Asien och då främst Kina och Taiwan. En av våra affärsidéer är att knyta ihop olika leverantörer i Asien med kunder i Europa.

DellCron utvärderar leverantörer med avseende på bl.a. kvalitet och logistik.

WP SlimStat