Fiberkablar som ska förläggas direkt i mark måste ha ett förstärkt skydd för klämning. Nedanstående kablar är konstruerade så att de klarar kortvarig klämning med mer är 3 kN (c:a 300 kg) över 10 cm. Vid installationen bör man ändå se till att större stenar, som kan orsaka högt punkttryck, inte ligger direkt an mot kabeln.

Kortfattad beskrivning av varje kableltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCLLDV

22T-DryPKP är en dubbelmantlad metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör eller förläggas direkt i mark. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först en PE mantel, sedan ett lager med dragförstärkning och slutligen ännu en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 144 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryPKP
Produktblad

   

GRCLNDV

Z2T-DryDPN är en dubbelmantlad metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör eller förläggas direkt i mark. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först ett lager med dragförstärkning, sedan en PE mantel och slutligen en mantel av PA (nylon). Nylon är mycket hårt och ger kabeln ett skyddande skal. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 600 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryDPN

   

GRCWLV

Z2T-DryDPN är en dubbelmantlad metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör eller förläggas direkt i mark. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först ett lager med dragförstärkning, sedan en PE mantel och slutligen en mantel av PA (nylon). Nylon är mycket hårt och ger kabeln ett skyddande skal. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 600 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryDSP
Produktblad

   

GRCLWLV

N5T-DryDPSP är en metallarmerad dubbelmantlad torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör eller förläggas direkt i mark. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först ett lager med dragförstärkning, sedan en PE mantel, ett lager med korrugerad stålplåt och slutligen ytterligare en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 144 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryDPSP
Produktblad

   

GRHALTLV

Det här är en metallarmerad kabel, som egentligen är gjord för direkt förläggning i mark. Den har en helsvetsad aluminiumtape som fuktbarriär och kan därför också användas som en enklare sjökabel. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central glasfiberarmerad stav. Över tuberna ligger en svälltape, en helsvetsad aluminium tape och en PE mantel. Utanpå detta ligger en armering med galvaniserade ståltrådar och slutligen ännu en PE mantel. Finns med 12 – 96 fibrer. Klarar dragkrafter på upp till 10 kN.

Tillverkare: Tratos
Produktkod: DryDPSP
Produktblad

 

WP SlimStat