Inblåsning med tryckluft i fiberskyddsrör är den skonsammaste installationsmetoden för fiberkablar. Kablar som är optimerade för denna installationsmetod kan göras mycket mindre och blir därmed ofta billigare än kablar avsedda för installation med andra metoder.

Flottning med vatten är lika skonsam för fiberkabeln, men man bör använda en metod som inte lämnar kvarstående vatten i skyddsrören. Eftersom rören sällan ligger på frostfritt djup är kvarstående vatten i rören klart olämpligt ur tillförlitlighetssynpunkt på lång sikt. Kablar som konstruerats särskilt för att kunna ligga kontinuerligt i vatten har alltid ett fuktskydd av metall.

Fiberskyddsrörets storlek avgör vilken fiberkabel man ska välja. Nedanstående tabell ger riktvärden över vilka fiberkablar som passar i fiberskyddsrör av olika dimensioner. Tabellen ska endast ses som rådgivande.

Rörets innerdiameter (mm)
Lämplig kabeltyp samt antal fibrer

2.0

AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrer
4
AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrerMicro LXE 1 fiber
5.5
AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrerMicro LXE 1-6 fibrer
6.0
AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrerMicro LXE 1-6 fibrer
8.0
Micro LXE 1-6 fibrer
10.0
Micro LXE 1-6 fibrer
11.0
Micro LXE 1-6 fibrer
12.0
Micro LXE 1-6 fibrer, DryAD-FRNC 12-60 fibrer
14.0
Micro LXE 1-6 fibrer, DryAD-FRNC 12-96 fibrer
16.0
Micro LXE 1-6 fibrer, DryAD-FRNC 12-96fibrer

20.0

DryAD-FRNC 12-144 fibrer
26.0
DryAD-FRNC 12-144 fibrer
32.0
DryAD-FRNC 12-144 fibrer
41.0
DryAD-FRNC 12-144 fibrer

Ovanstående tabell bygger på följande antagande om maximal och minimal storlek på en fiberkabel för en viss storlek på fiberskyddsröret.
Gå till tabellen >>

Kortfattad beskrivning av varje kabeltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCQBDUV

DryAD-FRNC är en metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning och slutligen en mantel av flamdämpat halogenfritt material. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 144 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryAD-FRNC

   

GRGQDU-S

Micro LXE är en helt torr fiberkabel, som kan blåsas in i fiberskyddsrör. Fibrerna är inbäddade i ett halogenfritt flamdämpat plastmaterial. Kabeln kan installeras både inomhus och utomhus. Finns med 1 – 6 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: Micro LXE
Produktblad
   

Flexible Drop Cable

 

Flexible drop cable är en metallfri helt torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Fibrerna ligger inbäddade i en kärna av ett mjukt plastmaterial som är lätt att skala bort. Över kärnan finns en mantel av flamdämpat halogenfritt material. Finns med 1 – 12 fibrer.

Denna kabel är konstruerad för att kuna böjas tightare än alla andra fiberkablar på marknaden. Den tål att installeras med en böjningsrarie på endast 25 mm. Kabeln kan blåsas något hundratal meter t ex från ett skåp eller en brunn utomhus och fram till ett hus. Inomhus kommer den bäst till sin rätt om den installeras utan kanalisationsrör för blåsning. Kan fås i flera färger.

Tillverkare: OFS
Produktkod: Flexible Drop Cable
Produktblad
   

GRDUV-S

 

XpressTube FX innehåller upp till 12 lösa fibrer, som ligger omgivna av en specialdesignad gel. Över detta gjuts en mantel av polyolefin med speciellt goda blåsegenskaper.

Tillverkare: OFS
Produktkod: Flexible Drop Cable
Produktblad
   

(EFPU)

AccuBreeze är en så kallad EPFU (Enhanced Performance Fibre Unit). Den innehåller upp till 12 lösa fibrer inbäddade i en mjuk akrylatplast. Utanpå detta ligger ett hölje med hård akrylatplast med inbäddade glaskulor. Glaskulorna är till för att minska friktionen mot röret och för att öka dragkraften från luftflödet.

Tillverkare: OFS
Produktkod: AccueBreeze
Produktblad

 

WP SlimStat