Fiberkablar som ska användas för att korsa sjöar och vattendrag måste vara helt vatten och fukttäta. Detta kräver en helsvetsad eller helgjuten metallbarriär någonstans i kabeln. Dessutom brukar kabeln ha metallarmering för att klara vattentrycket och för att ha tillräcklig draghållfasthet den gång en båt fastnar med ankaret i kabeln. Slutligen vill man ju att kabeln ska ha tillräcklig tyngd så att den sjunker av sig själv.

Kortfattad beskrivning av varje kabeltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCQBDUV

Detta är en sjökabel för högt ställda krav. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central glasfiberarmerad stav. Över tuberna ligger en PE mantel, svälltape och sedan ett helgjutet aluminiumrör. Utanpå detta rör ligger en armering av aluminiumklädda ståltrådar s.k. aluminium cald steel ACS. Slutligen har det hela klätts med en PE mantel. Kabeln kan tillverkas i mycket långa längder. Finns med 12 -96 fibrer. Klarar dragkrafter på upp till 85 kN.

Tillverkare: OFS
Produktkod: GRHLMTLV
Produktblad

   

GRHALTLV

Det här är en metallarmerad kabel, som egentligen är gjord för direkt förläggning i mark. Den har en helsvetsad aluminiumtape som fuktbarriär och kan därför också användas som en enklare sjökabel. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central glasfiberarmerad stav. Över tuberna ligger en svälltape, en helsvetsad aluminium tape och en PE mantel. Utanpå detta ligger en armering med galvaniserade ståltrådar och slutligen ännu en PE mantel. Finns med 12 – 96 fibrer. Klarar dragkrafter på upp till 10 kN.

Tillverkare: OFS
Produktkod: GRHALTLV
Produktblad

 

WP SlimStat