Inblåsning med tryckluft i fiberskyddsrör är den skonsammaste installationsmetoden för fiberkablar. Kablar som är optimerade för denna installationsmetod kan göras mycket mindre och blir därmed ofta billigare än kablar avsedda för installation med andra metoder.

Flottning med vatten är lika skonsam för fiberkabeln, men man bör använda en metod som inte lämnar kvarstående vatten i skyddsrören. Eftersom rören sällan ligger på frostfritt djup är kvarstående vatten i rören klart olämpligt ur tillförlitlighetssynpunkt på lång sikt. Kablar som konstruerats särskilt för att kunna ligga kontinuerligt i vatten har alltid ett svetsat fuktskydd av metall. T2T-DryLAP är den enda av nedanstående kablar som har sådant metalliskt fuktskydd.

Fiberskyddsrörets storlek avgör vilken fiberkabel man ska välja. Nedanstående tabell ger riktvärden över vilka fiberkablar som passar i fiberskyddsrör av olika dimensioner. Tabellen ska endast ses som rådgivande.

Rörets innerdiameter
(mm)
Lämplig kabeltyp samt antal fiber
2.0 AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrer
4 AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrerMicro LXE 1 fiber
5.5 AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrer
5.5 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrer
6.0 AccuBreeze 2-12 fibrerXpressTube FX 2-12 fibrer
6.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrer
8.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrerMiDiaFX 12-96 fibrer
10.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrer
10.0 MiDiaFX 12-96 fibrerMiDiaAD 12-72 fibrer
11.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrer
11.0 MiDiaFX 12-96 fibrerMiDiaAD 12-72 fibrer
12.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrer
12.0 MiDiaFX 12-144 fibrerMiDiaAD 12-96 fibrer
14.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrerMiDiaFX 12-144 fibrer
14.0 MiDiaAD 12-96 fibrerDryAD 12-72 fibrer
16.0 Micro LXE 1-6 fibrerMiDiaCT 2-24 fibrerMiDiaFX 12-144 fibrer
16.0 MiDiaAD 12-144 fibrerDryLAP 12-72 fibrer DryAD 12-72 fibrer
20.0 MiDiaCT 2-24 fibrerMiDiaFX 12-144 fibrerMiDiaAD 12-300 fibrer
20.0 DryLAP12-96 fibrerDryAD 12-144 fibrerGASLDV 12-96 fibrer
26.0 MiDiaFX 12-144 fibrerMiDiaAD 12-300 fibrerDryLAP12-300 fibrer
26.0 DryAD 12-300 fibrerGASLDV 12-96 fibrer
32.0 MiDiaFX 12-144 fibrerMiDiaAD 12-300 fibrerDryLAP12-300 fibrer
32.0 DryAD 12-300 fibrerGASLDV 12-96 fibrer
41.0 MiDiaFX 12-144 fibrerMiDiaAD 12-300 fibrerDryLAP12-300 fibrer
41.0 DryAD 12-300 fibrerGASLDV 12-96 fibrer

Ovanstående tabell bygger på följande antagande om maximal och minimal storlek på en fiberkabel för en viss storlek på fiberskyddsröret.

Gå till tabellen >>

Kortfattad beskrivning av varje kabeltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

 

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCGLDV

12T-DryAD är en metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning och slutligen en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 300 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryAD
Produktblad

   

GRCALV

T2T-DryLAP är en torr kabel med en fuktbarriär i form av en svetsad aluminiumtape. Kabeln kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning, en aluminiumtape och slutligen en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 300 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryLAP
Produktblad

   

GASLDV

GASLDV är en ribbonfiberkabel med 4-fiber ribbon i spårkärna. Kabeln kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln har en dragförstärkning av glasfiberarmerad plast i mitten och över denna ligger själva spårkärnan. Kärnan har 5 spår som vardera kan ha upp till 5 stycken 4-fiber ribbon. Över detta ligger en svälltape och slutligen en PE mantel. Finns med 12 – 100 fibrer.

Tillverkare: Tratos
Produktkod: GASLDV
Produktblad

   

GRCGLDV

15C-MiDiaAD är en metallfri torr kabel med reducerad diameter, som kan blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning och slutligen en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 300 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: MiDiaAD
Produktblad

   

GRCGLDV-S

46C-MiDiaFX är en metallfri torr kabel med extra reducerad diameter, som kan blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 144 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: MiDiaFX
Produktblad

   

GRCGLDV-S

7XX-MiDiaCT är en metallfri kabel med extra reducerad diameter, som kan blåsas in i fiberskyddsrör. Kabeln har lösa fibrer i en central tub. Över tuben ligger ett lager med dragförstärkning och en PE mantel. Tuben innehåller gel. Finns med 1 – 24 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: MiDiaCT
Produktblad

   

GRCGLDV-S

Micro LXE är en helt torr fiberkabel, som kan blåsas in i fiberskyddsrör. Fibrerna är inbäddade i ett halogenfritt flamdämpat plastmaterial. Kabeln kan installeras både inomhus och utomhus. Finns med 1 – 6 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: Micro LXE
Produktblad

   

GRDUV-S

XpressTube FX innehåller upp till 12 lösa fibrer, som ligger omgivna av en specialdesignad gel. Över detta gjuts en mantel av polyolefin med speciellt goda blåsegenskaper.

Tillverkare: OFS
Produktkod: XpressTube FX
Produktblad

   

(EPFU)

AccuBreeze är en så kallad EPFU (Enhanced Performance Fibre Unit). Den innehåller upp till 12 lösa fibrer inbäddade i en mjuk akrylatplast. Utanpå detta ligger ett hölje med hård akrylatplast med inbäddade glaskulor. Glaskulorna är till för att minska friktionen mot röret och för att öka dragkraften från luftflödet.

Tillverkare: OFS
Produktkod: AccueBreeze
Produktblad

 

WP SlimStat