Fiberkablar som ska hängas i stolpar måste dels klara sin egen tyngd samt även belastning från snö, is och vind. Kablar för upphängning i stolpar finns av två typer: dels så kallade figure-8 kablar som innehåller en bärlina, dels så kallade ADSS kablar som är runda, metallfria självbärande kablar.

OFS tillverkar ADSS kablar enligt kundens specifikation. För att kunna ta fram rätt kabelkonstruktion behöver DellCron information om längsta spann, maximalt tillåten nedhängning under last samt vilken största belastning ska vi räkna med. OFS kan tillverka ADSS kablar för upp till 1000 m spannlängd.

Om kabeln ska hängas i kraftledningsstolpar behöver man dessutom beräkna rymdpotentialen för att avgöra om man behöver en mantel av så kallat tracking resistant material. Detta material förhindrar koronaurladdningar som kan bryta ned mantelmaterialet.

Nedan finns två exempel på ADSS kablar. Andra typer på förfrågan.

Kortfattad beskrivning av varje kabeltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

 

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCQBDUV

 

CNIE är en dubbelmantlad ADSS kabel för upp till c:a 250 m spannlängd. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först en första mantel av PE sedan ett lager med dragförstärkning och slutligen ytterligare en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Maximal belastning 17 kN. Finns med 12 – 96 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: CNIE 17 kN
Produktblad

   

GRCSLLDV

CLIE är en dubbelmantlad ADSS kabel för upp till c:a 150 m spannlängd. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först en första mantel av PE sedan ett lager med dragförstärkning och slutligen ytterligare en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Maximal belastning 8 kN. Finns med 12 – 96 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: CLIE 8 kN
Produktblad

 

WP SlimStat