Fiberkablar som ska dras in i rör med dragrep måste ha en konstruktion som kan ta upp dragkrafterna utan att fibrerna påverkas. Det är vanligt att man använder glasfiberarmerade plaststavar och/eller kevlar. Dragkraftförstärkningen dimensioneras vanligen så att kabeln kan utsättas för dragkrafter på upp till 2.7 kN (275 kg) under installationen. Kontrollera alltid med databladet innan du påbörjar installationen.

Kortfattad beskrivning av varje kabeltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCGLDV

12T-DryAD är en metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning och slutligen en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 300 fibrer.Tillverkare: OFS

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryAD
Produktblad

   

GRCLLDV

22T-DryPKP är en dubbelmantlad metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör eller förläggas direkt i mark. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger först en PE mantel, sedan ett lager med dragförstärkning och slutligen ännu en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 144 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryAD
Produktblad

   

GRCALV

T2T-DryLAP är en torr kabel med en fuktbarriär i form av en svetsad aluminiumtape. Kabeln kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning, en aluminiumtape och slutligen en PE mantel. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 300 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryLAP
Produktblad

   

GASLDV

GASLDV är en ribbonfiberkabel med 4-fiber ribbon i spårkärna. Kabeln kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln har en dragförstärkning av glasfiberarmerad plast i mitten och över denna ligger själva spårkärnan. Kärnan har 5 spår som vardera kan ha upp till 5 stycken 4-fiber ribbon. Över detta ligger en svälltape och slutligen en PE mantel. Finns med 12 – 100 fibrer.

Tillverkare: Tratos
Produktkod: GASLDV
Produktblad

 

 

WP SlimStat