Fiberkablar som ska dras in i rör med dragrep måste ha en konstruktion som kan ta upp dragkrafterna utan att fibrerna påverkas. Det är vanligt att man använder glasfiberarmerade plaststavar och/eller kevlar. Dragkraftförstärkningen dimensioneras vanligen så att kabeln kan utsättas för dragkrafter på upp till 2.7 kN (275 kg) under installationen.

För att kabeln dessutom ska få dras inomhus måste kabeln vara halogenfri och flamdämpad.

Kortfattad beskrivning av varje kabeltyp. (För att se hela databladet klicka på fiberkabelns namn till höger):

Beteckning enligt svensk standard Beskrivning
   

GRCQBDUV

DryAD-FRNC är en metallfri torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Kabeln är av så kallad loose tube konstruktion och har lösa fibrer i tuber runt en central dragförstärkning. Över tuberna ligger ett lager med dragförstärkning och slutligen en mantel av flamdämpat halogenfritt material. Kabeln har en torr kärna tätad med svälltape. Tuberna innehåller gel. Finns med 12 – 144 fibrer.

Tillverkare: OFS
Produktkod: DryAD-FRNC

 

   

Flexible Drop Cable

Flexible drop cable är en metallfri helt torr kabel som kan dras eller blåsas/flottas in i fiberskyddsrör. Fibrerna ligger inbäddade i en kärna av ett mjukt plastmaterial som är lätt att skala bort. Över kärnan finns en mantel av flamdämpat halogenfritt material. Finns med 1 – 12 fibrer.

Denna kabel är konstruerad för att kuna böjas tightare än alla andra fiberkablar på marknaden. Den tål att installeras med en böjningsrarie på endast 25 mm. Kabeln kan blåsas något hundratal meter t ex från ett skåp eller en brunn utomhus och fram till ett hus. Inomhus kommer den bäst till sin rätt om den installeras utan kanalisationsrör för blåsning. Kan fås i flera färger.

Tillverkare: OFS
Produktkod: Flexible Drop Cable
Produktblad

 

 

WP SlimStat