DellCron besöker British Telecom i Ipswich, för att i detalj presentera MTT metoden.

Hasse Hultman presenterade MTT metoden och fördelarna med singledukter. Man diskuterade även andra tekniska lösningar och hur viktigt att metoden måste kunna fungera mot andra installations metoder. Man tog upp produktutveckling, nya produkter och design.

Se vidare: www.bt.com

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat