DellCron har under mars månad haft möte med en av världens största tillverkare av diamantklingor för ett eventuellt samarbete med att ta fram diamantklingor, anpassade till DellCrons Micro Trenching metod/teknik, MTT system. Det är ett enormt stort intresse för MTT tekniken och målet är på sikt att ta fram ett flertal optimala diamantklingor med anpassad bredd och djup för sågning i asfalt/betong ner i underliggande bärlager. Andra viktiga faktorer DellCron ställt krav på är identifiering, spårbarhet och logistik.
 
För vidare information kontakta DellCron

WP SlimStat