Sedan 2009 har DellCron samarbetat med Hawkeye Computing med att ta fram nya generationens IT-stöd och informationshantering som en del av MTT-teknologin.

Systemet MTT-iNSIDE består idag av ett antal Servrar, Klienter och Portal. Just nu pågår testning/utbildning av en nyutvecklad FTTH-modul till MTT-iNSIDE som bl.a. innebär en optimerad projektering för MTT-metoden. Projekteringen blir avsevärt mycket snabbare än tidigare samt gör att arbetet/arbetsordrarna i fält kan utföras mycket effektivare.

Systemutvecklingen av MTT-iNSIDE, uppfyller de moderna krav och industristandards som mjukvaruindustrin nyttjar idag med applikationsserver & projektserver i centrum av en 3-lagersarkitektur, modelldriven utveckling med UML och ramverk, .NET, Webb Services, Webb/Desktop & Mobila klienter, WMS-kartstöd, spatiala databaser enligt industristandard, stöd för affärsprocesser m.m.

I systemet ingår även applikationer för GEO-radar samt dokumentation i realtid.

GPS systemet som används är framtagna i samarbete med Caliterra och Datagrid och kommer att visas upp på Maskin Expo mässan under 24 – 26 maj 2012.

Välkommen till Datagrids monter 1749, se karta över utställningsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta DellCron

April 2, 2012

 

Fiber Optic Valley Verksamhetsberättelse år 2011

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att ladda ner Fiber Optic Valleys Verksamhetsberättelse för år 2011

Se vidare: www.fiberopticvalley.com

För mer information kontakta Dellcron

WP SlimStat