Gigantiskt MicroTrenching projekt i Storbritannien

 
CFH har visat stort intresse för DellCrons patentsökta förläggningsmetod samt för dokumentation i realtid. CFH planerar en stor FTTH nätutbyggnad i Storbritannien och majoriteten av installationerna planeras att göras med Micro Trenching i gångbanan. CFH har idag cirka 30 000 anslutna hushåll, men planerar att bygga ut nätet så att cirka 1 miljon hushåll kan anslutas under de närmaste 5 åren.
 
DellCron tittar nu på möjligheterna att etablera metoden i Storbritannien och anpassa den efter de krav som ställs.
 
För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat