February 8, 2011

Skanova utser Sveriges Fiberhjältar

Teknikföretaget DellCron blev Årets Fiberföretag när Skanova i samband med sitt ”Fiber till fler”-seminarium 2011-02-09 prisbelönade Sveriges fiberhjältar.

Syftet med prisutdelningen var att lyfta fram de aktörer som på ett innovativt sätt driver fiberutvecklingen framåt i Sverige.

Skanova startade i höstas initiativet ”Fiber till fler” för att sätta ljuset på möjligheterna med ett fibrerat Sverige. På fibertillfler.se tydliggör Skanova användningsområden och samhällsnytta med fiber. Dagens prisutdelning riktar ljuset mot de aktörer som arbetat mest innovativt med fiberfrågan under 2010.

– Vi på Skanova vill att så många som möjligt ska få tillgång till fiber och de möjligheter fiber skapar. Vårt mål för Sverige är att 50 % av alla hushåll har fiber år 2014. För att öka takten på fiberutvecklingen i landet behöver vi vara innovativa och våga tänka i nya banor. Det känns jätteroligt att idag få belöna organisationer som verkligen har visat prov på kreativitet, säger Ove Alm, VD på Skanova.

Årets fiberföretag: DellCron
Teknikföretaget DellCron specialiserar sig på fiberoptisk kommunikation. Företaget får priset för sitt innovativa system för spårfräsning (Micro Trenching Technology). Istället för att gräva upp hela trottoaren eller gatan då man ska anlägga fiber räcker det med att fräsa en två centimeter bred ränna. Metoden är både kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig.

DellCron har visat prov på stor innovationskraft – precis sådan kreativitet och nytänkande som vi behöver i Sverige för att vi ska kunna nå våra fibermål och vi ser därför DellCron som en värdig vinnare i kategorin Årets Fiberföretag!

 

För mer information, vänligen kontakta:

Skanova, Nina Stridsberg, Kommunikationschef
Tel. 08-504 55 097
www.skanova.se

 

 

MTT- metoden (med iNSIDE) presenterades på “FTTH Europe Milan Show”

DellCron fick stor uppmärksamhet vid föreläsningen i Milano och har nu blivit inbjudna till Indien, Italien, Tyskland för att ge en mer detaljerad presentation av hela MTT- system. I MTTs affärsmodell erbjuds även utbildning, planering och projektledning.

För att nämna några som deltog på föreläsningen:

Deutsche Telekom, Wind, Telecom Italia, GRNET/EDET, Trentino Network osv.

Se vidare: www.ftthcouncil.eu

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat