July 13, 2017

DellCron har nu en ny modell av microtrenchingmaskin med beteckning DMT 4W. Den har byggts i Tyskland på beställning av DellCron och i enlighet med DellCrons patent.

Maskinen har ett flertal nya viktiga funktioner som t ex att kunna justera ett arbetsdjupet under drift, om man exempelvis måste korsa en elkabel som ligger för grunt. Maskinen behöver inte heller en startgrop då den ska startas. Maskinen kan sänka sågklingan och såga en bit för att sedan sänka ner rörläggningsenheten för att i fortsättningen lägga rör. Maskinen drivs av en dieselmotor på 140 hästkrafter, vilket betyder att den kan såga och lägga rör med hög hastighet.

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta DellCron 

WP SlimStat