September 18, 2012
Möt DellCron på Entreprenad Expo, 20-22/9 2012 Ring Knutstorp
 
Seminarie
 
Varför “Micro trenching” är bästa metoden att bygga FTTH
 
20-22 september, kl. 11,30, Plats: Seminarierna hålls i en sk. "SmartBox", vilket är ett tält som finns mitt på utställningsområdet.
 
Under en knapp timma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden “Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.
 
Föreläsare: Hasse Hultman, DellCron
 

I samband med fiberutbyggnad till fastigheter (FTTH) är operatörer, nätägare beroende av kostnadseffektiva och rationella arbetsprocesser och förläggningsmetoder. Detta utan att göra avkall på de QoS- ,säkerhetsegenskaper och miljöaspekter som operatörer, nätägare, deras tjänsteleverantörer och slutkunder kräver/efterfrågar.

Vidare måste väghållare, gatukontor, kommuner vara trygga i att om nya metoder används att rimliga krav på förläggning och återställning efterföljs. Med brister i forskning och utveckling, standardisering och kvalitetsrekommendationer är det inte uppenbart vilka krav som ställs på Nästa Generations Accessnät (NGA/NGN) avseende anläggningsteknik.

För en storskalig rationell och effektiv implementationsprocess, med målet att ansluta merparten av Europas fastigheter  till en ny eller uppgraderad infrastruktur, erfordras verifierade och kvalitetssäkrade tekniska lösningar och arbetsmetoder.

Som exempel på projekt kan nämnas DellCron’s pågående utveckling av den s.k. ”MTT metoden" där det under åren genomförts ett flertal studier/utredningar och omfattande tester för att tekniken ska kunna verifieras och industrialiseras. Detta med förhoppningen att bli en accepterad och godkänd nationell standard (på sikt även internationellt). Arbetet som leds av av DellCrons tekniske chef Hasse Hultman i samråd med myndigheter, tillverkare, operatörer och beräknas vara klart i början av 2013 och skall resultera i detaljerade processbeskrivningar med definierade ”skallkrav”.

Hasse Hultman, tekniske chef, är civilingenjör och en av Sveriges pionjärer på fiber med över 25 års erfarenhet av fiberinstallationer. Han var tidigare i över 10 år teknisk direktör på Lucent Technologies med ansvar för deras fiberoptiska produkter. Vid sidan av arbetet på Lucent Technologies var han Sveriges delegat i den internationella standardiseringsorganisationen ISO för standardisering av fastighetsnät mellan åren 1995 och 2001.

Vidare information kontakta DellCron

September 4, 2012

Seminarie
Varför “Micro trenching” är bästa metoden att bygga FTTH

Torsdag 6 september, kl. 10.00, Plats: Contractors Square
Under en knapp timma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden “Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.

Föreläsare: Hasse Hultman, DellCron

Se även: http://www.demcon.se

WP SlimStat