May 25, 2014

DellCron har 2014-03-13 patentsökt en trumvagn som är avsedd att användas i samband med MTT- metoden

(Korrigerad)
Trumvagnen har en anordning som ger rören individuell märkning. Därmed kan alla rör beställas och levereras i en enda färg och man slipper ifrån mardrömmen att beställa och se till att det alltid finns tillräckliga mängder av rör mad alla färger/märkningar. Vid vissa installationer kan det behövas rör med upp till 20 olika färger och/eller märkningar.
 

Dagens lösning:

Idag används företrädesvis kanalisationsrör med olika färg eller färgkodning direkt från fabrik. Detta medför problem vid tillverkningen genom att varje dimension måste tillverkas i ett stort antal utföranden. Det medför även problem vid installationen eftersom man då måste säkerställa att kanalisationsrör med alla typer av märkning/färger i varje använd dimension finns tillgängliga på plats och i tillräckliga kvantiteter. Av erfarenhet kan man anta att det kommer att inträffa åtskilliga gånger att man inte kan genomföra installationen som planerat, utan att man istället får stillestånd i dagar eller veckor på grund av att rör med någon märkning/färg saknas.

 
För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat