Vinnova satsar ytterligare 1,5  miljon på ny metod för fiberinstallationer

Bara ett halvår efter det första miljonstödet har statliga Vinnova nu  beslutat att satsa ytterligare 1,5 miljon kronor på DellCrons innovation MTT  (Micro Trenching Technology). Uppfinningen gör det möjligt att förlägga  bredband med bara en tunn skåra i asfalten, vilket sparar både tid, pengar och  miljö.

– Rena revolutionen för bredbandsinstallation, anser Jeannette Waax på  Fiber Optic Valley i Hudiksvall.

Ska det vara nödvändigt att gräva upp trottoarer och hela gator för att få  fram bredband i villaområden? Nej, inte nu längre. Med DellCrons nya svenska  uppfinning räcker det med ett smalt spår i asfalten. Statliga Vinnova trycker
nu på med extra medel för att få ut produkten på marknaden.

– MTT metoden gör arbetet dubbelt så snabbt och hälften så dyrt jämfört med  traditionell grävning, säger DellCrons Operative Chef Conny Gustavsson.

Redan för fyra år sedan förutsåg svenska företaget DellCron att  villaområdena skulle bli en ny stor marknad med behov av effektivare metoder  för förläggning av fiberkabel.

Fram växte idén om Micro Trenching Technology (MTT- system) en ny metod som  bygger på att man med  diamantverktyg fräser ett smalt spår i asfalten och  lägger ned kanalisationsrör i ett och samma moment. Strax därpå fylls spåret  igen med en stabil och vattentät massa. Metoden är patentsökt.

– Vi har följt DellCrons utveckling i ett års tid. Deras innovation är  mycket intressant och är på god väg att sätta en helt ny standard för  fiberinstallation i stadsmiljö, säger Jeannette Waax, affärsutvecklingschef  Fiber Optic Valley

I våras beviljades DellCron en miljon kronor av statliga Vinnovas program  ”Forska och Väx” för att färdigställa produkten. Nu har Vinnova skjutit till  ytterligare 1,5 miljon för att ytterligare stärka konceptet, närmare bestämt
dess dokumentationsdel. Vinnova motiverar sitt nya beslut med att DellCrons  projekt är ”innovativt och strategiskt viktigt för Svensk IKT (informations- och kommunikationsteknik)”.

– Det är högst ovanligt att det beviljas innovationsmedel två gånger på  samma år. Vi är mycket stolta över detta och antar att Vinnova, precis som vi,  ser den enorma marknadspotentialen för MTT, säger Conny Gustavsson.

För mer information kontakta: Conny Gustavsson, operativ chef DellCron, telefon 070-738 89 97.  www.dellcron.com

Jeannette Waax, affärsutvecklingschef Fiber Optic Valley, telefon 073-274  74 07.

Fakta:

DellCron är ett teknikföretag med specialisering på fiberoptisk kommunikation  som också erbjuder rådgivning och utbildning. Företaget har en gedigen teknisk  kompetens och erfarenhet av områden som internationell  standardisering av kabel  och system, försäljning och teknisk support av produkter från världens ledande
leverantörer av komponenter, subsystem och utrustning för telekommunikation.

DellCron marknadsför ett heltäckande sortiment av produkter och system för  fiberoptisk kommunikation.

DellCron har successivt övergått från att enbart vara en materialleverantör  till att dessutom vara ett teknikföretag i bredbandsbranschen.

DellCron har hög teknisk kompetens och mångårig erfarenhet.

Fiber Optic Valley är en organisation som arbetar för att Sverige ska bli  världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik.  Huvudkontoret ligger i Hudiksvall. I Sundsvall och Gävle finns lokalkontor. Vår
affärsidé är att hjälpa lokala och globala företag att växa. Detta sker genom  ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och  affärsutveckling – och en lika unik testmiljö för tekniska och  beteendevetenskapliga studier. Läs mer om Fiber Optic Valley och fiberoptik på  www.fiberopticvalley.com

WP SlimStat