September 18, 2012
Möt DellCron på Entreprenad Expo, 20-22/9 2012 Ring Knutstorp
 
Seminarie
 
Varför “Micro trenching” är bästa metoden att bygga FTTH
 
20-22 september, kl. 11,30, Plats: Seminarierna hålls i en sk. "SmartBox", vilket är ett tält som finns mitt på utställningsområdet.
 
Under en knapp timma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden “Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.
 
Föreläsare: Hasse Hultman, DellCron
 

WP SlimStat