Såga ett snitt i gatan, lägg ner fiber och fyll igen. Det kostar mindre än hälften jämfört med grävning. Det hävdar ett litet svenskt företag som nu ska lansera metoden.
 
 
För mer information kontakta Dellcron
May 11, 2011

Vinnova medfinansierar DellCrons sågmetod

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

DellCron fick i hård konkurrens med andra företag finansiering med 1 miljon kronor för att färdigutveckla sin kostnadseffektiva sågmetod för förläggning av optofiber i vägar i samband med bredbandsutbyggnad.

Se vidare pressrelease från Vinnova

WP SlimStat