Trots bedrövligt väder (läs regn!) så utfördes testet på British Telecom test-site klanderfritt.

British Telecom och DellCron gjorde tillsammans tester på DellCrons förläggningsmetod vid BT test-site som utfördes klanderfritt, rena, raka, 40 cm djupa, perfekta spår. British Telecom visar stort intresse för DellCrons lösning att få ner single tuber i ett och samma moment.

British Telecom hade lite svårt att dölja sin förtjusning.

MTT- metoden bygger på en så kallad vägsåg med en klinga med diamantbeläggning som optimeras för att såga sig igenom asfalt och ned i underliggande bärlager. Spåret kan göras mellan 20-30 mm brett och upp till 40–60 cm djupt. Samtidigt som sågen går fram lägger sågen ner kanalisations rör för fiberkabel till varje tomt/hus, man kan göra upp till 500 – 1000 meter per dag beroende på asfalt och underliggande bärlager.

DellCron arbetar även med att ta fram automatisk dokumentation i realtid av installationen via GPS.

Se vidare: www.bt.com

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat