September 30, 2011

I hård konkurrens har Wavin blivit utvald som samarbetspartner till DellCron, för att utveckla innovationslösningar avseende vår patentsökt förläggningsmetod.

 
Se vidare www.wavin.se

DellCron etablerar sig i Hudiksvall

DellCron förlägger en stor del av sitt arbete med att färdigutveckla sin sågmetod till Hudiksvall. Orsaken är den stora entusiasm och den stora kompetens som finns i nätverket av företag runt Fiber Optic Valley. Tillsammans med deras medlemmar vill DellCron ta fram utbildningar och plattformar som kan stödja både nätbyggare och operatörer.

DellCron är med i Fiber Optic Valleys företagsnätverk sedan hösten 2010. Den verksamhet som DellCron kommer att bedriva i Hudiksvall är teknisk utveckling. Förutom att göra testerna av sin egen Micro Trenching Technology vill man även stötta framtagandet av en komplett testanläggning för telekombranschen.

– Fiber Optic Valley, tillsammans med flera internationella och lokala aktörer, har ambitionen att på sikt skapa en testanläggning som är tillgänglig för alla leverantörer av fiberkablar och andra komponenter för fiber till hemmet.

Se vidare pressrelease från Fiber Optic Valley

I juni visades DellCrons patentsökta metod för micro trenching i Hudiksvall, med 20-talet intressenter. Den 18 augusti var det dags för en ny demonstration, nu med stadsnät från hela landet som målgrupp.

Drygt 40 personer hade anmält sig till visningen, som gjordes utomhus vid gamla Mo Skola i Hudiksvall. Den här gången bjöd naturen på nya utmaningar eftersom det regnat rikligt den senaste tiden och marken var vattenmättad – ett ypperligt tillfälle att praktisera problemlösning i realtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DellCrons patentsökta metod för micro trenching .

DellCron kommer att ha genomfört slutgiltiga tester av återställningsmetoden inom några veckor, något som är mycket viktigt då många av de besökande stadsnäten ställde intresserade frågor om just återfyllnaden.

Ett pilotprojekt med cirka 200 villor kommer att genomföras under september och under våren 2012 avser man att börja en lansering i stor skala.

 
För mer information kontakta Dellcron

WP SlimStat