DellCron har ägnat mycken möda till att prova ut den"bästa" metoden för återställning efter micro trenching. Vi kom snabbt fram till att återställningen måste göras med två helt skilda material. Dels behövs ett återfyllnadsmaterial, som fyller upp det sågade spåret upp till några cm från ytan, dels behövs ett material för att försegla ytan så att den blir helt vattentät, så att inget vatten kan tränga ned i vägkroppen.
 

Vi använder ett eget "recept" med en egen blandning av de olika ingredienserna för att få de egenskaper på skumbetongen som vi eftersträvar. Blandningen görs i en patenterad kontinuerlig blandare, som är anpassad för storskalig kontinuerlig drift.

Se även:

 

 

 

 

 

WP SlimStat