Under sommaren och hösten 2009 gjorde/ansvarade DellCron/MTT för utförandet av en mängd tester av bl.a. diamantklingor speciellt framtagna för att såga ett cirka 380 mm djupt spår i en väg eller en trottoar. Under testerna sågade man genom ytlagret av asfalt och ned i underliggande bärlager av sten och grus, där sedan kanalisationsrör för bredband förlades. Återförslutning av asfaltlagret gjordes med en speciellt framtagen bitumenmassa som påfördes efter återfyllning med sand.

Efter10 år kommer vi att göra utförliga tester där bl.a. bitumenmassans vidhäftning vid asfaltkanterna mäts.

 

Patent number: 9188987
Abstract: The present invention relates to a machine arranged for sawing micro trenches and placing ducts/communication cables in micro trenches, said machine comprising a saw blade arranged for sawing a micro trench in an area; said machine further comprises a stabilizing device arranged for stabilizing the walls of said micro trench when placing ducts/communication cables into said micro trench, said stabilizing device being positioned immediately behind said saw blade in said micro trench, and said stabilizing device comprising guiding means for guiding at least one duct/communication cable when placed into said micro trench.
Type: Grant
Filed: November 10, 2011
Date of Patent: November 17, 2015
Assignee: DellCron AB
Inventors: Conny Gustavsson, Hasse Hultman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP SlimStat