DellCron har valt att bygga programmodul MTT/iNSIDE på Pitney Bowes.

Se vidare: www.pbinsight.com

För mer information kontakta DellCron

 

DellCron och Hawkeye Computing skriver ett utvecklingsavtal för att ta fram en mjukvara.

DellCron och Hawkeye skriver utvecklingsavtal med målsättning att ta fram en programmodul MTT/iNSIDE-link som kommer att användas för att knyta ihop MTT och iNSIDE v4. Programvaran används för att hämta in markradarmätta och digitaliserade data inkl. GPS-data och föra över informationen till iNSIDE.

MTT- driver är en tänkt programmodul som kan komma att utvecklas och användas för att underlätta förare att navigera sågverktyget vid sågning i mark. En vision är att ha GPS utrustning i sågverktyget samtidigt som aktuell position dokumenteras och visas på ”gummiupphängd” monitor.

För mer information kontakta DellCron

WP SlimStat