October 9, 2011

Under en knapp halvtimma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden "Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.
Hasse Hultman, DellCron

 

WP SlimStat