I samband med fiberutbyggnad till fastigheter (FTTH) är operatörer, nätägare beroende av kostnadseffektiva och rationella arbetsprocesser och förläggningsmetoder. Detta utan att göra avkall på de QoS- ,säkerhetsegenskaper och miljöaspekter som operatörer, nätägare, deras tjänsteleverantörer och slutkunder kräver/efterfrågar.

Vidare måste väghållare, gatukontor, kommuner vara trygga i att om nya metoder används att rimliga krav på förläggning och återställning efterföljs. Med brister i forskning och utveckling, standardisering och kvalitetsrekommendationer är det inte uppenbart vilka krav som ställs på Nästa Generations Accessnät (NGA/NGN) avseende anläggningsteknik.

För en storskalig rationell och effektiv implementationsprocess, med målet att ansluta merparten av Europas fastigheter  till en ny eller uppgraderad infrastruktur, erfordras verifierade och kvalitetssäkrade tekniska lösningar och arbetsmetoder.

Som exempel på projekt kan nämnas DellCron’s pågående utveckling av den s.k. ”MTT metoden" där det under åren genomförts ett flertal studier/utredningar och omfattande tester för att tekniken ska kunna verifieras och industrialiseras. Detta med förhoppningen att bli en accepterad och godkänd nationell standard (på sikt även internationellt). Arbetet som leds av av DellCrons tekniske chef Hasse Hultman i samråd med myndigheter, tillverkare, operatörer och beräknas vara klart i början av 2013 och skall resultera i detaljerade processbeskrivningar med definierade ”skallkrav”.

Hasse Hultman, tekniske chef, är civilingenjör och en av Sveriges pionjärer på fiber med över 25 års erfarenhet av fiberinstallationer. Han var tidigare i över 10 år teknisk direktör på Lucent Technologies med ansvar för deras fiberoptiska produkter. Vid sidan av arbetet på Lucent Technologies var han Sveriges delegat i den internationella standardiseringsorganisationen ISO för standardisering av fastighetsnät mellan åren 1995 och 2001.

Vidare information kontakta DellCron

September 4, 2012

Seminarie
Varför “Micro trenching” är bästa metoden att bygga FTTH

Torsdag 6 september, kl. 10.00, Plats: Contractors Square
Under en knapp timma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden “Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.

Föreläsare: Hasse Hultman, DellCron

Se även: http://www.demcon.se

Sedan 2009 har DellCron samarbetat med Hawkeye Computing med att ta fram nya generationens IT-stöd och informationshantering som en del av MTT-teknologin.

Systemet MTT-iNSIDE består idag av ett antal Servrar, Klienter och Portal. Just nu pågår testning/utbildning av en nyutvecklad FTTH-modul till MTT-iNSIDE som bl.a. innebär en optimerad projektering för MTT-metoden. Projekteringen blir avsevärt mycket snabbare än tidigare samt gör att arbetet/arbetsordrarna i fält kan utföras mycket effektivare.

Systemutvecklingen av MTT-iNSIDE, uppfyller de moderna krav och industristandards som mjukvaruindustrin nyttjar idag med applikationsserver & projektserver i centrum av en 3-lagersarkitektur, modelldriven utveckling med UML och ramverk, .NET, Webb Services, Webb/Desktop & Mobila klienter, WMS-kartstöd, spatiala databaser enligt industristandard, stöd för affärsprocesser m.m.

I systemet ingår även applikationer för GEO-radar samt dokumentation i realtid.

GPS systemet som används är framtagna i samarbete med Caliterra och Datagrid och kommer att visas upp på Maskin Expo mässan under 24 – 26 maj 2012.

Välkommen till Datagrids monter 1749, se karta över utställningsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta DellCron

April 2, 2012

 

Fiber Optic Valley Verksamhetsberättelse år 2011

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att ladda ner Fiber Optic Valleys Verksamhetsberättelse för år 2011

Se vidare: www.fiberopticvalley.com

För mer information kontakta Dellcron

Gigantiskt MicroTrenching projekt i Storbritannien

 
CFH har visat stort intresse för DellCrons patentsökta förläggningsmetod samt för dokumentation i realtid. CFH planerar en stor FTTH nätutbyggnad i Storbritannien och majoriteten av installationerna planeras att göras med Micro Trenching i gångbanan. CFH har idag cirka 30 000 anslutna hushåll, men planerar att bygga ut nätet så att cirka 1 miljon hushåll kan anslutas under de närmaste 5 åren.
 
DellCron tittar nu på möjligheterna att etablera metoden i Storbritannien och anpassa den efter de krav som ställs.
 
För mer information kontakta DellCron

Vinnova satsar ytterligare 1,5  miljon på ny metod för fiberinstallationer

Bara ett halvår efter det första miljonstödet har statliga Vinnova nu  beslutat att satsa ytterligare 1,5 miljon kronor på DellCrons innovation MTT  (Micro Trenching Technology). Uppfinningen gör det möjligt att förlägga  bredband med bara en tunn skåra i asfalten, vilket sparar både tid, pengar och  miljö.

– Rena revolutionen för bredbandsinstallation, anser Jeannette Waax på  Fiber Optic Valley i Hudiksvall.

Ska det vara nödvändigt att gräva upp trottoarer och hela gator för att få  fram bredband i villaområden? Nej, inte nu längre. Med DellCrons nya svenska  uppfinning räcker det med ett smalt spår i asfalten. Statliga Vinnova trycker
nu på med extra medel för att få ut produkten på marknaden.

– MTT metoden gör arbetet dubbelt så snabbt och hälften så dyrt jämfört med  traditionell grävning, säger DellCrons Operative Chef Conny Gustavsson.

Redan för fyra år sedan förutsåg svenska företaget DellCron att  villaområdena skulle bli en ny stor marknad med behov av effektivare metoder  för förläggning av fiberkabel.

Fram växte idén om Micro Trenching Technology (MTT- system) en ny metod som  bygger på att man med  diamantverktyg fräser ett smalt spår i asfalten och  lägger ned kanalisationsrör i ett och samma moment. Strax därpå fylls spåret  igen med en stabil och vattentät massa. Metoden är patentsökt.

– Vi har följt DellCrons utveckling i ett års tid. Deras innovation är  mycket intressant och är på god väg att sätta en helt ny standard för  fiberinstallation i stadsmiljö, säger Jeannette Waax, affärsutvecklingschef  Fiber Optic Valley

I våras beviljades DellCron en miljon kronor av statliga Vinnovas program  ”Forska och Väx” för att färdigställa produkten. Nu har Vinnova skjutit till  ytterligare 1,5 miljon för att ytterligare stärka konceptet, närmare bestämt
dess dokumentationsdel. Vinnova motiverar sitt nya beslut med att DellCrons  projekt är ”innovativt och strategiskt viktigt för Svensk IKT (informations- och kommunikationsteknik)”.

– Det är högst ovanligt att det beviljas innovationsmedel två gånger på  samma år. Vi är mycket stolta över detta och antar att Vinnova, precis som vi,  ser den enorma marknadspotentialen för MTT, säger Conny Gustavsson.

För mer information kontakta: Conny Gustavsson, operativ chef DellCron, telefon 070-738 89 97.  www.dellcron.com

Jeannette Waax, affärsutvecklingschef Fiber Optic Valley, telefon 073-274  74 07.

Fakta:

DellCron är ett teknikföretag med specialisering på fiberoptisk kommunikation  som också erbjuder rådgivning och utbildning. Företaget har en gedigen teknisk  kompetens och erfarenhet av områden som internationell  standardisering av kabel  och system, försäljning och teknisk support av produkter från världens ledande
leverantörer av komponenter, subsystem och utrustning för telekommunikation.

DellCron marknadsför ett heltäckande sortiment av produkter och system för  fiberoptisk kommunikation.

DellCron har successivt övergått från att enbart vara en materialleverantör  till att dessutom vara ett teknikföretag i bredbandsbranschen.

DellCron har hög teknisk kompetens och mångårig erfarenhet.

Fiber Optic Valley är en organisation som arbetar för att Sverige ska bli  världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik.  Huvudkontoret ligger i Hudiksvall. I Sundsvall och Gävle finns lokalkontor. Vår
affärsidé är att hjälpa lokala och globala företag att växa. Detta sker genom  ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och  affärsutveckling – och en lika unik testmiljö för tekniska och  beteendevetenskapliga studier. Läs mer om Fiber Optic Valley och fiberoptik på  www.fiberopticvalley.com

Ny metod och maskin får fibern snabbt, säkert och billigt i marken
 
 

 

Stockholmsbaserade företaget DellCron har de senaste tre åren utvecklat en förläggningsmetod som kan spara tid och pengar för stadsnäten. Nu är man snart i mål.

Länk till artikeln.

 

För att läsa hela magasinet klickar ni här.

 

October 9, 2011

Under en knapp halvtimma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden "Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.
Hasse Hultman, DellCron

 

WP SlimStat